سه شنبه 12 اسفند 1399 - Tuesday, March 02, 2021
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> صفحه نخست >> گروه مهندسی صنایع
تاریخ بروز رسانی: 15:51:47 15/10/1393 گروه مهندسی صنایع
·       معرفی مهندسی صنايع

مهندسی صنايع را می توان کاربرد اصول و فنون مهندسی مديريتی به منظور بهبود، طراحی و نصب سيستم هايی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهيزات برای فراهم آوردن امکان توليد کالاها و ارائه خدمات بشکل کارآ و مطلوب دانست.  فعاليت های مهندسی صنايع همانند پلی است که ارتباط بين اهداف مديريت و عملکرد عملياتی سازمان را ايجاد می نمايد. مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهره وری در مديريت منابع انسانی، روش ها وفناوري اند. حال آنکه ساير رشته های مهندسی بيشتر درگير ماهيت فنی فرآيندها و فرآورده ها هستند.

مهندسی صنايع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان يکی از مولفه های اصلی سيستم های مورد مطالعه آن را تشکيل می دهد. مهندسان اين رشته در تيم های ميان رشته ای برای امور برنامه ريزی، نصب و کنترل و بهبود فعاليت های موسسات به خدمت گرفته می شوند. اين فعاليت ها ممکن است اقدامات توليد، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جريان اطلاعات سازمانی را شامل شود. اين مهندسان بستر لازم برای تعامل تخصص های مختلف و کار گروهی را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه امور طرح، برنامه ريزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام های توليدی خدماتی بشکل منسجم تر انجام می شود و در نهايت محقق شدن اين مهم، به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزينه ها، ارتقا کيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر می شود.


رفتن به بالای صفحه