شنبه 4 فروردين 1397 - Saturday, March 24, 2018
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو >> اساتيد و گروه هيئت علمي
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   گروه آموزشي
اساتيد و گروه هيئت علمي
حرارت و سيالات
 
پروفسور
علی اکبر رنجبر
ranjbar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/ranjbar/home.aspx
 
پروفسور موسي
فرهادي
mfarhadi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/farhadi/home.aspx
 
دکتر محسن
شیخ الاسلامی کندلوسی
mohsen.sheikholesl...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/mohsen.sheikholeslami/home.aspx
 
پروفسور مفيد
گرجي
gorji[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/m.gorji/home.aspx
 
دکتر مجتبی
آقاجانی دلاور ـ مدیر گروه حرارت و سیالات
m.a.delavar[at]nit.ac...
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/aghajani/home.aspx
 
دکتر روزبه
شفقت
rshafaghat[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/rshafaghat/home.aspx
 
دکتر امید
جهانیان
jahanian[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/jahanian/home.aspx
 
دكتر داود
دوميري گنجي
mirgang[at]nit.ac.ir,...
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/domiriganji/home.aspx
 
دکتر عباس
رامیار
aramiar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/ramyar/home.aspx
 
دكتر كورش
صديقي
ksedighi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/sedighi/home.aspx
  
ساخت و توليد
 
دكتر حميد
باصري
h.baseri[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/baseri/home.aspx
 
دکتر محمد جواد
میرنیا
mirnia[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/mirnia/home.aspx
 
دکتر عباس
ذوالفقاری
zolfaghari[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/zolfaghari/home.aspx
 
دکتر عبدالحميد
گرجي ولوكلا (مدیر گروه ساخت و تولید)
hamidgorji[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/a.gorji/home.aspx
 
دكتر محمد
بخشي جويباري
bakhshi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/bakhshi/home.aspx
 
دکتر محسن
شاكري
shakeri[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/shakeri/home.aspx
 
دکتر مجید
الیاسی
elyasi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/elyasi/home.aspx
 
مهندس قربان
محمدعلي نژاد عمران
g.alinejad[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/alinejad/home.aspx
 
مهندس سعيد
تصديقي
saidtasdighi[at]yahoo...
مرتبه علمی: مربی
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/tasdighi/home.aspx
طراحي جامدات
 
دکتر مرتضی
دردل (معاون آموزشی)
dardel[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/dardel/home.aspx
 
دکتر علی
حسنی
hassani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/hassani/home.aspx
 
دکتر رمضانعلی
جعفری تلوکلائی
ra.jafari[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/ra.jafari/home.aspx
 
دکتر حامد
افراسیاب
afrasiab[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/afrasiab/home.aspx
 
دکتر علی
معظمي گودرزي
goudarzi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/goudarzi/home.aspx
 
دكتر محمدهادي
پاشائي
mpashaei[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/pashaei/home.aspx
 
دكتر عليرضا
فتحي (مدیر گروه طراحی جامدات)
fathi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/fathi/home.aspx
 
دکتر کامیار
نیکزادفر
nikzadfar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/nikzadfar/home.aspx
 
دکتر مهدی
یوسفی فرد
yousefifard[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/yousefifard/home.aspx
 
دکتر علی محمد
باغستانی
am.baghestani[at]nit....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/baghestani/home.aspx
 
دكتر محمد
حسن قاسمي (رییس دانشکده)
mhghasemi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/hasanghasemi/home.aspx
 
دكتر حميدرضا
محمدي دانيالي
mohammadi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/mohammadi/home.aspx
گروه مهندسی مواد
 
دکتر روح‌اله
جماعتی
jamaati[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/jamaati/home.aspx
 
دكتر مجيد
عباسي
abbasim[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/abbasimjd/home.aspx
 
دكتر سلمان
نوروزي
s-nourouzi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/nourouzi/home.aspx
 
دكتر سيدجمال
حسيني پور
j.hosseini[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/hosseinipour/home.aspx
 
دکتر حامد
جمشیدی اول
h.jamshidi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/jamshidi/home.aspx
 
دكتر سيدمحمود
ربيعي
rabiee[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/rabiee/home.aspx
 
دكتر محمد
رجبي (مدیر گروه مهندسی مواد)
m.rajabi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/rajabi/home.aspx
  
گروه مهندسی صنایع
 
دکتر عبدالله
آراسته
arasteh[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/arasteh/home.aspx
 
دکتر سعید
امامی
s_emami[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/emami/home.aspx
 
دکتر علی
دیوسالار
alidivsalar[at]gmail....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/divsalar/home.aspx
 
دکتر محمدمهدی
پایدار
paydar[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/paidar/home.aspx
 
دکتر حمید
مشرقی
Mashreghi.h[at]nit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/mashreghi/home.aspx
 
دکتر ابراهیم
اسدی گنگرج
e.asadi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/asadi/home.aspx
 
دکتر عبدالستار
صفایی (مدیر گروه صنایع)
s.safaei[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://mec.nit.ac.ir/ms/safaei/home.aspx
  
رفتن به بالای صفحه