سه شنبه 12 اسفند 1399 - Tuesday, March 02, 2021
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> دریافت فرمهای مورد نیاز
دريافت فرمـهای دانشکده
1 - کلیه فرمهای کارآموزی

 نوع فرم آموزشی

با سلام
کلیه فرمهای مورد نیاز برای انجام کارآموزی به پیوست می باشد. خواهشمند است مطابق فایل با عنوان مراحل انجام کارآموزی، فایلها و مراحل مورد نیاز را تکمیل نمایید.
از همکاری شما نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
دفتر دانشکده

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:13:36 16/12/1394
 
2 - ترتیب پیش نیاز و هم نیاز دروس مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی

 نوع فرم آموزشی

ترتیب پیش نیاز و هم نیاز دروس مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:49:49 15/6/1394
 
3 - برنامه پیشنهادی انتخاب واحد ترمی (چارت) دانشجویان مکانیک

 نوع فرم آموزشی

با سلام


برنامه پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی مکانیک برای ترم‌های مختلف به پیوست می‌باشد. از دانشجویان درخواست می‌شود که نحوه انتخاب واحد را بر اساس ساختار پیشنهادی تنظیم نمایند.


با تشکر

دفتر دانشکده مکانیک


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:17:33 9/6/1394
 
4 - برنامه پیشنهادی ترم بندی مهندسی مواد (کارشناسی متالورژی صنعتی)

 نوع فرم آموزشی

برنامه پیشنهادی ترم بندی مهندسی مواد (کارشناسی متالورژی صنعتی)

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:9:46 10/5/1394
 
5 - لیست دروس کارشناسی مهندسی مواد

 نوع فرم آموزشی

لیست دروس کارشناسی مهندسی مواد

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:4:14 10/5/1394
 
6 - فرم نمره تکدرس دوره کارشناسی

 نوع فرم آموزشی

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی
فرم نمره تکدرس به پیوست می باشد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:22:24 25/6/1393
 
7 - صلاحیت تدریس

 نوع فرم آموزشی

فرم صلاحیت تدریس به پیوست می باشد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:29:7 10/2/1393
 
8 - سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانيک ( ساخت و توليد)

 نوع فرم آموزشی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانيک  ( ساخت و توليد) به پیوست میباشد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:1:1 16/7/1391
 
9 - مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 89 به بعد

 نوع فرم آموزشی

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 89 به بعد طبق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:23:45 26/6/1390
 
10 - فرم خام قرارداد حق التدریس و کمک مدرس

 نوع فرم آموزشی

فرم خام قرارداد حق التدریس و کمک مدرس به صورت پیوست ارایه شده است. لطفاً پس از پرینت نهایی و امضا در سه نسخه، به دفتر دانشکده تحویل گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:33:18 2/3/1390
 
11 - فرم خلاصه هفتگی گزارش دانشجو در کارآموزی

 نوع فرم آموزشی

فرم خلاصه هفتگی گزارش دانشجویان مهندسی مکانیک برای کارآموزی به صورت زیر است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 16:22:19 6/2/1390
 
12 - حذف ترم

 نوع فرم آموزشی

پس از دریافت 2 نسخه از فرم و تکمیل آن ، به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید. مهلت حذف ترم تا دو هفته قبل از شروع امتحانات می باشد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:46:32 13/9/1389
 
13 - فرم تغيير رشته در دانشگاه

 نوع فرم آموزشی

پس از دریافت 2 نسخه از فرم و تکمیل آن ، به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید. زمان دريافت اين فرم متعاقبا در اطلاعيه دانشكده اعلام مي‌گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:42:39 3/8/1389
 
14 - فرم تقاضاي مرخصي

 نوع فرم آموزشی

پس از دریافت 2 نسخه از فرم و تکمیل آن ، به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید. زمان دريافت اين فرم متعاقبا در اطلاعيه دانشكده اعلام مي‌گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:40:52 3/8/1389
 
15 - فرم ترم تابستانه دانشجویان مکانیک- مواد- صنایع

 نوع فرم آموزشی

پس از دریافت 2 نسخه از فرم و تکمیل آن ، به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:35:15 2/8/1389
 
16 - فرم درخواست انتقالي

 نوع فرم آموزشی

زمان دريافت اين فرم متعاقبا در اطلاعيه دانشكده اعلام مي‌گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:27:27 1/8/1389
 
17 - فرم درخواست انتقالي با تغيير رشته

 نوع فرم آموزشی

زمان دريافت اين فرم متعاقبا در اطلاعيه دانشكده اعلام مي‌گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:27:10 1/8/1389
 
18 - فرم درخواست مهمان

 نوع فرم آموزشی

زمان دريافت اين فرم متعاقبا در اطلاعيه دانشكده اعلام مي‌گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:26:4 1/8/1389
 
19 - سرفصل دروس ساخت و توليد

 نوع فرم آموزشی

دانشجويان می توانند در ازای دروس اختياری فقط يک درس از دروس تخصصی انتخابی يا اختياری ساير گرايشها اخذ نمايند.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:31:35 26/7/1389
 
20 - سرفصل دروس طراحي جامدات

 نوع فرم آموزشی

دانشجويان می توانند در ازای دروس اختياری فقط يک درس از دروس تخصصی انتخابی يا اختياری ساير گرايشها اخذ نمايند.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:30:59 26/7/1389
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2
رفتن به بالای صفحه