سه شنبه 12 اسفند 1399 - Tuesday, March 02, 2021
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> فرمهای گروه مهندسی صنایع
فرمـهای مورد نیاز گروه مهندسی صنایع
1 - چارت پیشنهادی دروس رشته مهندسی صنایع برای ورودی های 89 و مابعد

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

 چارت پیشنهادی دروس رشته مهندسی صنایع برای ورودی های 89 و مابعد به صورت فایل پیوست است. دانشجویان باید دروس را مطابق با این چارت اخذ نمایند.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:14:3 10/7/1391
 
2 - جدول سرفصل دروس مهندسی صنایع (ورودی 89 به بعد)

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

جدول سرفصل دروس مهندسی صنایع (ورودی 89 به بعد) به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:30:53 26/6/1390
 
3 - جدول سرفصل دروس مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی (ورودی 87 و 88)

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

جدول سرفصل دروس مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی (ورودی 87 و 88) به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:30:22 26/6/1390
 
4 - جدول سرفصل دروس مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی (ورودی 87 و 88)

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

جدول سرفصل دروس مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی (ورودی 87 و 88) به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:29:48 26/6/1390
 
5 - مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع ویژه ورودی 89 به بعد

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع ویژه ورودی 89 به بعد طبق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:27:26 26/6/1390
 
6 - مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی (ورودی 87 و 88)

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی (ورودی 87 و 88) طبق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:26:30 26/6/1390
 
7 - مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی (ورودی 87 و 88)

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی (ورودی 87 و 88) طبق تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:25:40 26/6/1390
 
8 - فرم نمره کارآموزی صنایع

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

دانشجویان محترم مهندسی صنایع بايد توجه کنند که كليه قسمتهی فرم ا از جمله: نام و نام نام خانوادگي، شماره دانشجوئي، گرايش، تاريخ شروع و پايان كارآموزي و نام استاد كارآموزي را تكميل نمايد همچنين در قسمت نام واحد صنعتي دانشجو بايد ابتدا نام شهر و سپس نام واحد صنعتي را درج نمايد. مثال: آمل- شركت فرآورده هاي لبني لازم به ذكر است فرم ياد شده بايد با فونت Nazanin آماده و پرينت گردد

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:47:52 24/5/1390
 
9 - فرم نظرات و پیشنهادات دوره کارآموزی

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

این فرم برای ارایه نظرات و پیشنهادات دانشجو، استاد و سرپرست کارآموزی برای بهتر شدن کیفیت کارآموزی 1 و 2 صنایع ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:49:57 7/3/1390
 
10 - فرم گزارش ماهانه کارآموزی دانشجویان مهندسی صنایع

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

این فرم برای گزارش ماهانه کارآموزی 1 و 2 مهندسی صنایع ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:49:13 7/3/1390
 
11 - فرم گزارش ماهانه کارآموزی دانشجویان مهندسی صنایع

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

این فرم برای تایید فعالیت ماهانه کارآموزی 1 و 2 دانشجویان مهندسی صنایع توسط سرپرست کارآموزی در واحد صنعتی/سازمانی ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:48:39 7/3/1390
 
12 - فرم گزارش هفتگی دانشجویان مهندسی صنایع

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

این فرم برای تایید گزارش هفتگی کارآموزی 1 و 2 دانشجویان مهندسی صنایع ارایه شده است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:47:48 7/3/1390
 
13 - دستورالعمل کارآموزی مهندسی صنایع

 نوع فرم گروه مهندسی صنایع

دستورالعمل کارآموزی ویژه کارآموزی 1 و 2 دانشجویان مهندسی صنایع

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:46:43 7/3/1390
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1
رفتن به بالای صفحه