جمعه 3 خرداد 1398 - Friday, May 24, 2019
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> مجموعه دروس دانشکده
دروس دانشکده مهندسی مکانیک
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
ترموديناميک 2 461242 حرارت و سيالات
درس اصلي پيشنياز: ترموديناميک 1- مکانيک سيالات 1
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
كنترل آلودگي محيط زيست 000 حرارت و سيالات
درس تخصصي انتخابي پيشنياز: شيمي عمومي
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
ديناميك گازها 461283 حرارت و سيالات
درس تخصصي انتخابي پيشنياز: ترموديناميك 2- مكانيك سيالات 2
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
سيستمهاي اندازه گيري 461254 حرارت و سيالات
درس تخصصي انتخابي پيشنياز: كنترل اتوماتيك
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
توليد بخار 4612102 حرارت و سيالات
درس اختياري پيشنياز: ترموديناميك 2- انتقال حرارت 1
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2 3 4 5 6 7 8 بيشتر ...
رفتن به بالای صفحه