سه شنبه 12 اسفند 1399 - Tuesday, March 02, 2021
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> مجموعه دروس دانشکده
دروس دانشکده مهندسی مکانیک
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
مباني مهندسي برق 1 461223 حرارت و سيالات
درس اصلي پيشنياز: فيزيک 2
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
رياضي مهندسي 461221 حرارت و سيالات
درس اصلي پيشنياز: ياضي 2- معادلات ديفرانسيل
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
مباني مهندسي برق 2 461224 حرارت و سيالات
درس اصلي پيشنياز: مباني مهندسي برق 1
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
آزمايشگاه مباني مهندسي برق 460024 حرارت و سيالات
درس اصلي پيشنياز: مباني مهندسي برق 2( يا همزمان )
 
عنوان درس شماره درس گروه مربوطه
نقشه کشي صنعتي 1 461228 حرارت و سيالات
درس اصلي
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2 3 4 5 6 بيشتر ...
رفتن به بالای صفحه