شنبه 23 آذر 1398 - Saturday, December 14, 2019
تاریخ آخرین بروز رسانی: 10:26:30 30/1/1391

Mohsen Shakeri

دکتر محسن شاكري
shakeri[at]nit.ac.ir

استاد

دكتري: مهندسي مكانيك - ساخت و توليد از دانشگاه تويوهاشي ژاپن

فوق ليسانس مهندسي مكانيك- طراحی کاربردی از دانشگاه تهران

ليسانس مهندسي مكانيك- طراحی جامدات از دانشگاه شيراز


 
رفتن به بالای صفحه