شنبه 23 آذر 1398 - Saturday, December 14, 2019
تاریخ آخرین بروز رسانی: 16:16:34 21/1/1396

دکتر روزبه شفقت
rshafaghat[at]nit.ac.ir

دانشیار

Faculty of Mechanical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
P.O. Box: 484;    Postal Code: 47148-71167,   
Dr Shariati Street,
Babol,
Iran

Tel.: +98(111)3232071 internal No. 1333

Telefax: +98(111)3210968

 
رفتن به بالای صفحه