يکشنبه 11 خرداد 1399 - Sunday, May 31, 2020
تاریخ آخرین بروز رسانی: 15:20:50 26/10/1395

Dr. Ali Hassani

دکتر علی حسنی
hassani[at]nit.ac.ir
Website:  http://mec.nit.ac.ir/ms/hassani/home.aspx

استادیار

Contact address: Solids Engineering Division, Department of Mechanical Engineering, 

Babol Noshirvani University of Technology, Babol, IranEmail: Hassani@nit.ac.irAHassani@chmail.irMain areas of scientific research:

  • Elasticity
  • Plasticity
  • Finite element analysis
  • New mathematical methods to mechanics
 
رفتن به بالای صفحه