شنبه 24 آذر 1397 - Saturday, December 15, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 18:1:44 20/8/1392

دكتر عليرضا فتحي (معاون آموزشی دانشکده )
fathi[at]nit.ac.ir

دانشیار

Contact

Mechanical Engineering Department,

Babol Noshirvani University of Technology, P.O. Box 484, Babol, Iran.

Tel : (+98)111-3234205 ( Internal 1326 )  Fax : (+98)111-3212268

 
رفتن به بالای صفحه