جمعه 14 آذر 1399 - Friday, December 04, 2020
تاریخ آخرین بروز رسانی: 23:53:55 15/1/1391

Davood Domiri Ganji

دكتر داود دوميري گنجي
mirgang[at]nit.ac.ir, ddg_davood[at]yahoo.com
Website:  http://www.ddganji.com

استاد
دکتری مهندسی مکانیک
 Thompson Reuters دانشمند برتر در زمینه مهندسی در طی 3 سال از طرف موسسه

Scientist in Field of Engineering
Editor-in-chief of Int. J. of Non. Dyn. and Eng. Sci. (IJNDES
Editor of Int. J. of Nonl. Sci. and Num. Sim. (IJNSNS)
 Editor of International Journal of Differential Equations

 
رفتن به بالای صفحه