يکشنبه 11 خرداد 1399 - Sunday, May 31, 2020
تاریخ آخرین بروز رسانی: 15:4:8 19/1/1391

ghorban mohammad alinejad omran

مهندس قربان محمدعلي نژاد عمران
g.alinejad[at]nit.ac.ir

مربی

فوق ليسانس: مهندسي مكانيك- ساخت و توليد از دانشگاه تربيت مدرس1376   

 ليسانس: مهندسي مكانيك- ساخت و توليد از دانشگاه تبريز1368

 موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه :  بهينه سازي ماشينکاري فلزات، طراحي و ساخت دستگاههاي صنعتي خاص، بهينه سازي دستگاههاي صنعتي،طراحی قید و بند، شکل دهی فلزات 

 
رفتن به بالای صفحه